046 VT Tiec Nha Hang
045 VT Tiec Nha Hang
044 VT Tiec Nha Hang
043 VT Tiec Nha Hang
042 VT Tiec Nha Hang
041 VT Tiec Nha Hang
039 VT Tiec Nha Hang
038 VT Tiec Nha Hang
037 VT Tiec Nha Hang
036 VT Tiec Nha Hang
035 VT Tiec Nha Hang
034 VT Tiec Nha Hang
033 VT Tiec Nha Hang
032 VT Tiec Nha Hang
031 VT Tiec Nha Hang
029 VT Tiec Nha Hang
028 VT Tiec Nha Hang
027 VT Tiec Nha Hang
026 VT Tiec Nha Hang
024 VT Tiec Nha Hang
023 VT Tiec Nha Hang
022 VT Tiec Nha Hang
021 VT Tiec Nha Hang
020 VT Tiec Nha Hang
019 VT Tiec Nha Hang
018 VT Tiec Nha Hang
017 VT Tiec Nha Hang
016 VT Tiec Nha Hang
014 VT Tiec Nha Hang
015 VT Tiec Nha Hang
013 VT Tiec Nha Hang
012 VT Tiec Nha Hang
011 VT Tiec Nha Hang
009 VT Tiec Nha Hang
010 VT Tiec Nha Hang
007 VT Tiec Nha Hang
008 VT Tiec Nha Hang
006 VT Tiec Nha Hang
005 VT Tiec Nha Hang
004 VT Tiec Nha Hang
002 VT Tiec Nha Hang
003 VT Tiec Nha Hang
001 VT Tiec Nha Hang

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG VĂN THÁNH

Có Một Văn Thánh Khác Của Bạn

 1. Nhà hàng Máy Lạnh Cẩm Chướng - 500 khách

 2. Nhà hàng Hoa Sứ  - 250 khách

 3. Nhà hàng Trang Đỏ - 220 khách

 4. Nhà hàng Bông Súng - 200 khách

 5. Nhà hàng Bông Tràm - 120  khách

 6. Nhà hàng Hoa Sen - 160  khách

 7. Nhà hàng Hoa Phượng - 300  khách

 8. Nhà hàng Bằng Lăng - 100  khách

 9. Nhà hàng Hoa Cau - 120  khách

 10. Nhà hàng Bông Giấy - 90  khách

 11. Nhà Thủy Tạ số 1 đến 21 

 12. Phòng Họp Máy Lạnh Bông Hồng - 22 Khách

Liên Hệ

48/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Phone: (028) 3512 3025 – ( 028) 3512 3026 – ( 028) 3512 3027
Fax : ( 028) 3899 3011 - Hotline : 0901889705

 1. KDL Bình Quới 1      0901 889 701

 2. KDL Bình Quới 2      0901 889 702 

 3. DL Bình Quới 3        0901 889 703

 4. KDL Tân Cảng         0901 889 704

 5. KDL Văn Thánh       0901 889 705

 6. Tàu NH Sài Gòn      0901 889 706

 7. DL Đường Sông      0901 889 706

 8. KDL Cần Giờ           0901 889 707

Hotline: 0901 889 708 ( Chị Mai )

1147 Đường Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

©2019 by Bình Quới Tourist Village