040 TC Tiec Nha Hang
036 TC Tiec Nha Hang
049 TC Tiec Nha Hang
037 TC Tiec Nha Hang
048 TC Tiec Nha Hang
046 TC Tiec Nha Hang
044 TC Tiec Nha Hang
043 TC Tiec Nha Hang
042 TC Tiec Nha Hang
047 TC Tiec Nha Hang
041 TC Tiec Nha Hang
039 TC Tiec Nha Hang
038 TC Tiec Nha Hang
050 TC Tiec Nha Hang
051 TC Tiec Nha Hang
033 TC Tiec Nha Hang
032 TC Tiec Nha Hang
031 TC Tiec Nha Hang
030 TC Tiec Nha Hang
029 TC Tiec Nha Hang
028 TC Tiec Nha Hang
026 TC Tiec Nha Hang
025 TC Tiec Nha Hang
024 TC Tiec Nha Hang
023 TC Tiec Nha Hang
022 TC Tiec Nha Hang
021 TC Tiec Nha Hang
020 TC Tiec Nha Hang
019 TC Tiec Nha Hang
018 TC Tiec Nha Hang
017 TC Tiec Nha Hang
016 TC Tiec Nha Hang
014 TC Tiec Nha Hang
013 TC Tiec Nha Hang
012 TC Tiec Nha Hang
011 TC Tiec Nha Hang
010 TC Tiec Nha Hang
009 TC Tiec Nha Hang
008 TC Tiec Nha Hang
007 TC Tiec Nha Hang
006 TC Tiec Nha Hang
002 TC Tiec Nha Hang
004 TC Tiec Nha Hang

NHÀ HÀNG TÂN CẢNG

SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO CỦA BẠN

 1. Nhà hàng Thiên Thanh - 300 khách

 2. Nhà hàng Thanh Thủy - 300 khách

 3. Nhà hàng Thùy Dương - 440  khách

 4. Nhà hàng Thùy Vân - 380 khách

 5. Nhà hàng Hoa Lan - 150 khách

 6. Nhà hàng Hoa Sữa  - 80 khách

 7. Nhà hàng Sa Kê - 80 khách

 8. Nhà hàng Đủng Đỉnh - 30 khách

 9. Sân vườn Thảo Mộc - 500 khách 

 10. Sân vườn Dừa - 2.000 khách

 11. Sân vườn Dạ Yến Thảo - 200 khách  

Liên Hệ

A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3899 1120 – Fax: (028) 3512 1897

Hotline : 0901889704

 1. KDL Bình Quới 1      0901 889 701

 2. KDL Bình Quới 2      0901 889 702 

 3. DL Bình Quới 3        0901 889 703

 4. KDL Tân Cảng         0901 889 704

 5. KDL Văn Thánh       0901 889 705

 6. Tàu NH Sài Gòn      0901 889 706

 7. DL Đường Sông      0901 889 706

 8. KDL Cần Giờ           0901 889 707

Hotline: 0901 889 708 ( Chị Mai )

1147 Đường Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

©2019 by Bình Quới Tourist Village