1. Nhà hàng Thiên Thanh - 300 khách

 2. Nhà hàng Thanh Thủy - 300 khách

 3. Nhà hàng Thùy Dương - 440  khách

 4. Nhà hàng Thùy Vân - 380 khách

 5. Nhà hàng Hoa Lan - 150 khách

 6. Nhà hàng Hoa Sữa  - 80 khách

 7. Nhà hàng Sa Kê - 80 khách

 8. Nhà hàng Đủng Đỉnh - 30 khách

 9. Sân vườn Thảo Mộc - 500 khách 

 10. Sân vườn Dừa - 2.000 khách

 11. Sân vườn Dạ Yến Thảo - 200 khách  

Liên Hệ

A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3899 1120 – Fax: (028) 3512 1897

Hotline : 0901889704

 1. KDL Bình Quới 1      0901 889 701

 2. KDL Bình Quới 2      0901 889 702 

 3. DL Bình Quới 3        0901 889 703

 4. KDL Tân Cảng         0901 889 704

 5. KDL Văn Thánh       0901 889 705

 6. Tàu NH Sài Gòn      0901 889 706

 7. DL Đường Sông      0901 889 706

 8. KDL Cần Giờ           0901 889 707

Hotline: 0901 889 708 ( Chị Mai )

1147 Đường Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

©2019 by Bình Quới Tourist Village