1. Nhà hàng Hoa Mua - 250 khách

 2. Nhà hàng Hoa Sim - 120 khách

 3. Nhà hàng Hoa Cau - 40  khách

 4. Nhà hàng Nhà Bông Lúa 1 - 100 khách

 5. Nhà hàng Nhà Bông Lúa 2 - 250 khách

 6. Nhà Thủy Tạ Số 1 đến số 9 - 20 khách

 7. Nhà Thủy Tạ Số 10 - 40 khách

 8. Phòng Họp SaKê Máy Lạnh - 100 khách

 9. Phòng Họp Hoa Sứ 1 Máy Lạnh - 20 khách

 10. Phòng Họp Hoa Sứ 2 Máy Lạnh - 20 khách

 11. Phòng Họp Hoa Sứ 3 Máy Lạnh - 20 khách

Liên Hệ

số 1147 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Phone : (028) 3556 5891 – Fax: (028)3898 8917 
Hotline : 0901889701

 1. KDL Bình Quới 1      0901 889 701

 2. KDL Bình Quới 2      0901 889 702 

 3. DL Bình Quới 3        0901 889 703

 4. KDL Tân Cảng         0901 889 704

 5. KDL Văn Thánh       0901 889 705

 6. Tàu NH Sài Gòn      0901 889 706

 7. DL Đường Sông      0901 889 706

 8. KDL Cần Giờ           0901 889 707

Hotline: 0901 889 708 ( Chị Mai )

1147 Đường Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

©2019 by Bình Quới Tourist Village